بسته های ما:

بسته رایگان
رایگان
ماه

تعیین وقت ملاقات

تصویر شخصی خود

گالری (3 عکس)

اطلاعات (نام، نام شرکت ...)

زندگینامه

اطلاعات تماس (تلفن، تلفن همراه، فکس، وب سایت ...)

محل

شعاع خدمات منطقه

منطقه و کد پستی

لینک های رسانه های اجتماعی

آلبوم عکس

لینک یوتیوب ویدیو

ساعت کاری

خدمات

بستهٔ برنز
$10
ماه

تعیین وقت ملاقات

تصویر شخصی خود

گالری (10 عکس)

رده چندگانه (2)

صورتحساب

ساعت خدمات

اعضای کارکنان

+ همه ویژگی های بسته رایگان

بستهٔ نقره ای
$15
ماه

تعیین وقت ملاقات

تصویر شخصی خود

گالری (15 عکس)

رده چندگانه (5)

صورتحساب

ساعت خدمات

اعضای کارکنان

درخواست برای مشاغل (20 ماهانه)

آگهی استخدام

+ همه ویژگی های بسته رایگان

fa_IRفارسی